Vánoční a Adventní koncerty sboru Canticum 2019/2020

Pěvecký sbor Canticum ve spolupráci s Cantus Morkovice, orchestry ZUŠ Němčice n. H. a hosty pořádají tři Vánoční koncerty:

20. prosince 2019 v 19:30 hodin v kostele Máří Magdalény v Němčicích n. H.

28. prosince 2019 v 16 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově

4. ledna 2020 v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích

Zazní Česká mše vánoční od J. J. Ryby. Další informace viz. plakáty níže.