INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH

 

Obsah příjímací zkoušky


Upozorňujeme, že podle platné legislativy můžeme přijmout dítě, které k 1.9. dovrší věk 5 let.

Hudební obor:

Zpěv jednoduché (lidové) písně, vytleskání rytmu, fyzické dispozice pro zvolený nástroj či zpěv.

Výtvarný obor:

Uchazečí přinesou tři domácí výtvory dle následujícího zadání:

1.) Kresba na téma Moje rodina (formát A4, libovolné kresebné pomůcky – pastelky, tužka, voskovky, fixy atd.)
2.) Kresba na téma Čím bych chtěl jednou být (formát A4, libovolné kresebné pomůcky – pastelky, tužka, voskovky, fixy atd.)
3.) Libovolná práce na vlastně zvolené téma (formát ideálně max. A3, libovolné výtvarné prostředky – malba, kresba, koláž atd.)

Můžete přinést i další různé domácí práce. V průběhu proběhne rozhovor s pedagogem.

Literárně-dramatický obor:

Přednes básně, motivační rozhovor s pedagogem.

Taneční obor:

Základní pohybové dovednosti, cit pro rytmus, fyzické dispozice. Prosíme přijít ve vhodném oděvu, nejlépe legíny a tričko!

 

Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky pro uchazeče ze všech našich poboček (KLENOVICE, OTASLAVICE, BRODEK U PROSTĚJOVA, PIVÍN, TIŠÍN, VŘESOVICE, BEDIHOŠŤ, NĚMČICE, NEZAMYSLICE) se za zvýšených hygienických opatření  budou konat pouze v NĚMČICÍCH a NEZAMYSLICÍCH. Při zadávání on-line přihlášky využijte prosím z časové nabídky možnost zvolit si konkrétní místo (Němčice nebo Nezamyslice), den a dobu zkoušky. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 4. 6. 2020

 

HUDEBNÍ OBOR, vždy v době 16.00-18.00 hod.

PONDĚLÍ 8. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NĚMČICE N.H, Komenského nám.168

ÚTERÝ 9. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NĚMČICE N.H., Komenského nám.168

STŘEDA 10. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NEZAMYSLICE, nám. Děkana Fr. Kvapila 21

ČTVRTEK 11. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NEZAMYSLICE, nám. Děkana Fr. Kvapila 21

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: vždy v době 16:00 – 18:00  hod.

PONDĚLÍ 8. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NEZAMYSLICE, nám. Děkana Fr. Kvapila 21

STŘEDA 10. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NĚMČICE N.H, Komenského nám.168

 

VÝTVARNÝ OBOR: vždy v době 16:00 – 18:00

ÚTERÝ 9. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NEZAMYSLICE, nám. Děkana Fr. Kvapila 21

ČTVRTEK 11. 6. 2020, BUDOVA ZUŠ, NĚMČICE N.H., Komenského nám.168

 

TANEČNÍ OBOR:

V SOUČASNÉ DOBĚ JE KAPACITA OBORU NAPLNĚNA, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE V TOMTO ROCE NEKONAJÍ !

 

Přihláška do ZUŠ

Vzhledem k okolnostem přijímáme nyní pouze on-line přihlášku. Její součástí je také souhlas se zpracováním osobních údajů. Po vyplnění přihlášku i souhlas prosím vytiskněte, podepište a přijďte s dítětem k přijímací zkoušce. Výhodou je, že si v rámci elektronického přihlášení můžete zvolit místo (Nezamyslice nebo Němčice), den a konkrétní čas. Nebudete tudíž muset zbytečně čekat.

 

Kliknutím na tento odkaz jste přímo v přihlášce. 

 

Další vyplnění je velmi snadné a intuitivní, nicméně řádky níže Vám mohou být případnou nápovědou.

V prvním řádku "ZUŠ" vyberte školu, do které se přihlašujete - tedy ZUŠ Němčice nad Hanou. Seznam obsahuje všechny ZUŠky v republice, takže vám hledání chvilku zabere, ale nepodceňte to, abyste se omylem nepřihlásili jinam.

Vyplňte přihlášku. Je nutné vyplnit také kontaktní údaje minimálně pro prvního zákonného zástupce včetně telefonu a emailu.

V pravé části formuláře je sloupec s tučně vypsanými obory vyučovanými na naší ZUŠ.V rámci každého oboru jsou uvedena příslušná studijní zaměření (tzn. nástroj, na který chcete dítě přihlásit). Pokud už přesně víte, kam chcete své dítě přihlásit, tak svou volbu zaškrtněte v okénku před zvoleným studijním zaměřením.

V rámci jedné přihlášky můžete zaškrtnout více oborů, případně nástrojů, pokud chcete, aby je vaše dítě studovalo. K vytištění se vám pak vygeneruje tolik přihlášek, kolik studijních zaměření nebo oborů jste zvolili.

Nakonec klepněte na "ODESLAT PŘIHLÁŠKU".  Nezapomeňte přihlášku (přihlášky) vytisknout a podepsat a vzít ji s sebou k přijímací zkoužce!!!!

Pokud jste nevyplnili všechny povinné údaje, přihláška se neodešle a na chybějící data vás upozorní barevným označením příslušné položky. 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

 

Výsledky přijímacích zkoušek:

Výsledky budou zveřejněny po uzavření přijímacího řízení na našem webu, nejpozději do 30.6. 2020. Nezapomeňte si uschovat ČÍSLO přidělené u zkoušky, protože pod tímto číslem najdete očekávanou informaci.