Veřejné dokumenty

Formulář - posudek o zdravotní způsobilosti | doc
Prohlášení o bezinfekčnosti a plná moc | pdf
Žádost o ukončení studia | pdf
Inspekční zpráva 2018 | pdf
Žádost o slevu |
Nabídka a přihláška na tábor 2020 | pdf
Přihláška do KP ZUŠ 2020 |
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění |
Žádost o slevu 2020 – nouzový stav |