Školní kolo recitační soutěže - Dětská scéna 20. ledna 2017