Obsah příjímací zkoušky

Upozorňujeme, že podle platné legislativy můžeme přijmout dítě, které k 1.9. dovrší věk 5 let.

Hudební obor:

zpěv jednoduché (lidové) písně, vytleskání rytmu, fyzické dispozice pro zvolený nástroj či zpěv

Výtvarný obor:

cit pro barvu, linii a tvar – kresba na téma po dohodě s učitelem (možno přinést navíc i domácí kresbu). Prosím počítejte s délkou trvání zkoušky alespoň cca 30 minut!

Literárně-dramatický obor:

přednes básně, motivační rozhovor s učitelem

Taneční obor:

základní pohybové dovednosti, cit pro rytmus, fyzické dispozice. Prosíme přijít ve vhodném oděvu, nejlépe legíny a tričko!