Přihláška do ZUŠ

Nejlépe bude, když vyplníte přihlášku on-line, po vyplnění ji vytisknete (pozor, přihláška má 2 strany), podepíšete ji (jednou na první straně, jednou na druhé straně) a přijdete s dítětem i přihláškou k přijímací zkoušce. Výhodou je, že už o vás budeme vědět!

Upozorňujeme, že podle platné legislativy můžeme přijmout dítě, které k 1.9.2018 dovrší věk 5 let.

Kliknutím na tento odkaz jste přímo v přihlášce.

Návod na vyplnění přihlášky:

V prvním řádku "ZUŠ" vyberte školu, do které se přihlašujete - tedy ZUŠ Němčice nad Hanou. Seznam obsahuje všechny ZUŠky v republice, takže vám hledání chvilku zabere, ale nepodceňte to, abyste se omylem nepřihlásili jinam.

Vyplňte přihlášku. Je nutné vyplnit také kontaktní údaje minimálně pro prvního zákonného zástupce včetně telefonu a emailu.

V pravé části formuláře je sloupec s tučně vypsanými obory vyučovanými na naší ZUŠ,. V rámci každého oboru jsou uvedena příslušná studijní zaměření. Pokud už přesně víte, kam chcete své dítě přihlásit, tak svou volbu zaškrtněte v okénku před zvoleným studijním zaměřením.

V rámci jedné přihlášky můžete zaškrtnout více oborů, pokud chcete, aby je vaše dítě studovalo. K vytištění se vám pak vygeneruje tolik přihlášek, kolik studijních zaměření nebo oborů jste zvolili.

Nakonec klepněte na "ODESLAT PŘIHLÁŠKU". Nezapomeňte přihlášku (přihlášky) vytisknout a podepsat!!!!

Pokud se vám to zdá složité, tak si v kanceláři školy nebo u vedoucích poboček vyžádejte papírovou přihlášku - a vyplněnou a podepsanou ji odevzdejte přímo u přijímacích zkoušek. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktuje vedení školy na tel. 739 428 366.