Výsledky přijímacích zkoušek:

Hudební obor

Literárně-dramatický obor

Výtvarný obor

 

Hudební obor

přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021:

Číslo žáka studijní zaměření
42 bicí
53 bicí
54 bicí
2 EKN
13 EKN
17 EKN
18 EKN
30 EKN
32 EKN
36 EKN
37 EKN
41 EKN
12 housle
27 housle
43 housle
50 housle
41 EKN
3 klavír
4 klavír
5 klavír
6 klavír
9 klavír
11 klavír
14 klavír
15 klavír
20 klavír
21 klavír
24 klavír
29 klavír
34 klavír
35 klavír
46 klavír
47 klavír
1 kytara
7 kytara
8 kytara
10 kytara
33 kytara
38 kytara
39 kytara
44 kytara
45 kytara
49 kytara
55 kytara
59 kytara
61 kytara
23 saxofon
25 trubka
16 zobc.
19 zobc.
22 zobc.
26 zobc.
31 zobc.
40 zobc.
51 zobc.
56 zobc.
57 zobc.
12 zpěv
52 zpěv
60 zpěv

 

Literárně-dramatický obor

přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021:

Číslo žáka počet bodů
109 48
102 47
107 44
106 43
108 41
105 31
103 28
104 24

 

Výtvarný obor

přijatí žáci ke studiu pro šk.rok 2020/2021:

Číslo žáka počet bodů
207 50
208 50
214 50
203 49
206 49
212 49
210 48
201 47
202 47
209 47
215 47
216 47
205 46
211 46
213 46
204 45