Zaměstnanci

Vedení školy  
Gazdag Ladislav ředitel školy
Frýbortová Ladislava, Mgr. zástupce ředitele pro věci pedagogicko-organizační

 

Správní zaměstnanci  
Petrová Renáta zástupce ředitele pro věci ekonomické
Blešová Pavlína, Ing. administrativní pracovnice
Konečná Stanislava školnice

 

Pedagogičtí pracovníci  
Akubžanová Michaela, Mgr. klavír, hudební nauka, korepetice
Bartáková Helena, BcA. (v současné době na mateřské dovolené) zobcová flétna, příčná flétna
Bilík Zdeněk zobcová flétna, trubka, lesní roh, akordeon, elektronické klávesové nástroje, hudební nauka, souborová hra
Broda Lukáš, Mgr. zobcová flétna, klarinet
Dlabal Jakub, Bc. multimediální tvorba, filmařina, počítačová grafika
Dostál Martin housle, zobcová flétna, kytara, souborová hra
Frýbortová Ladislava, Mgr. klavír, korepetice
Gálová Lucia, Bc. zobcová flétna, hoboj
Gazdag Ladislav akordeon, elektronické klávesové nástroje, klavír
Gregorová Zdeňka, BcA. literárně-dramatický obor
Housová Barbora, Mgr. housle, klavír, hudební nauka
Chytilová Blanka housle, korepetice
Kalivoda Josef zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, souborová hra
Kettnerová Magdaléna taneční obor
Kolařík Karel elektronické klávesové nástroje, zobcová flétna, hudební nauka, souborová hra
Kotrbová Eliška, Mgr. violoncello
Křivánek Vítězslav kytara, elektická kytara, baskytara, zvukařina
Kubáníková Radomíra výtvarný obor, hoboj
Kubečková Barbora, Mgr. klavír, zobcová flétna, trubka, lesní roh, bicí nástroje, 
hudební nauka, souborová hra
Kundelová Pavla, Mgr. klavír, hudební nauka, korepetice
Lekner Vladimír, DiS. zobcová flétna, klarinet, trubka, saxofon, lesní roh, příčná flétna, klavír, elektrické klávesové nástroje, hudební nauka, souborová hra
Motal Jaromír, BcA. zobcová flétna, trubka, pozoun, bicí nástroje
Moťka Ondřej zobcová flétna, trubka
Nosková Jana, BcA. sólový zpěv, sborový zpěv, klavír, korepetice
Novák Jindřich zobcová flétna, trubka, lesní roh, byryton, pozoun, tuba, bicí nástroje, souborová hra, orchestrální hra
Pospíšilová Kamila, BcA. klavír, hudební nauka, korepetice
Prokop Richard zobcová flétna, příčná flétna,klarinet, kytara, baskytara, bicí nástroje, klarinet, saxofon, sólový zpěv, elektronické klávesové nástroje, hudební nauka, souborová hra
Přibyl Marek zobcová flétna, příčná flétna
Přikrylová Radana, BcA. zobcová flétna, příčná flétna
Veselá Jana klavír, hudební nauka, korepetice
Zábranský Bohumil zobcová flétna, kytara, souborová hra
Zarivnij Alexandr, DiS. kytara, elektrická kytara, baskytara, souborová hra